Utleie

Vil du leie Bestefarhytta?
Send en henvnendelse så får du rask tilbakemelding.

Pris pr døgn: kr. 3000,- hele året
- Min. 5 døgn i vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie, juleferie
- Min. 2 døgn resten av året
- Sluttvask: kr. 1500,-
- Depositum kr. 2000,- ved signering av leiekontrakt